Phương tiện kinh doanh có tải trọng thiết kế từ 7 tấn đến dưới 10 tấn phải gắn thiết bị giám sát hành trình trước 1/7/2016.

VTV.vn - Phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng thiết kế từ 7 tấn đến dưới 10 tấn phải gắn thiết bị giám sát hành trình trước 1/7/2016.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Giao thông vận tải các địa phương thực hiện lộ trình cấp giấy phép kinh doanh vận tải và cấp phù hiệu cho phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa.

Theo đó, trước 1/7/2016, phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng thiết kế từ 7 tấn đến dưới 10 tấn phải được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, cấp phù hiệu và gắn thiết bị giám sát hành trình. Trước 1/1/2017, phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 7 tấn phải được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, cấp phù hiệu và gắn thiết bị giám sát hành trình.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở GTVT các địa phương chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm thông tin, hướng dẫn tới các đối tượng phải thực hiện điều kiện kinh doanh nêu trên khi vào kiểm tra và đăng kiểm phương tiện.

  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 89
  • Trong tuần: 3 083
  • Tất cả: 5 495 539