Quản lý thống nhất thông tin từ "hộp đen"
Nhóm nghiên cứu khoa học của trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I mới đây đã báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ về nghiên cứu, xây dựng giải pháp quản lý dữ liệu tập trung cho TBGSHT. Mục đích của đề tài nghiên cứu khoa học này là xây dựng mô hình quản lý từ cấp nhà nước đến các Sở GTVT và các doanh nghiệp vận tải từ thông tin dữ liệu của TBGSHT.

Trên thị trường hiện nay có hơn 60 kiểu loại thiết bị của 52 nhà cung cấp được Bộ GTVT cấp chứng nhận hợp quy. Các mẫu hợp quy đều có chuẩn giao tiếp, cấu trúc dữ liệu khác nhau.Bên cạnh đó, các dữ liệu của TBGSHT đều nằm trên máy chủ của các nhà cung cấp dịch vụ GSHT nên rất khó khăn cho cơ quan quản lý, thực thi pháp luật khi tiếnhành điều tra tai nạn, thanh tra... Vì vậy, cần có sự quản lý dữ liệu TBGSHT tập trung nhằm nâng cao tính trung thực, an toàn của dữ liệu do các nhà cung cấp dịch vụ GSHT đưa ra; tạo nên một nguồn dữ liệu hữu ích cho cơ quan quản lý chủ động khai thác, phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô theo quy định…

Sau một thời gian nghiên cứu, về mặt công nghệ, đề tài đã xây dựng được hệ thống truyền nhận dữ liệu từ nhà cung cấp dữ liệu đến trung tâm dữ liệu theo QCVN 31:2011/BGTVT, bao gồm 6 tiêu chí: thông tin về xe và lái xe; hành trình xe; tốc độ vận hành của xe; sốlần và thời gian dừng đỗ; số lần và thời gian đóng mở cửa xe; thời gian lái xe.Về quản lý, đề tài khoa học này đã xây dựng được hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu, số lượng các doanh nghiệp truyền dữ liệu theo các nhà cung cấp, số lượng xe hoạt động trong toàn quốc, từng sở GTVT (từng tỉnh); xây dựng được lớp phân quyền quản lý. Về ứng dụng, đề tài đã xây dựng được các báo cáo theo QCVN31:2011/BGTVT, phân tích dữ liệu từ thiết bị… Đề tài đã đưa ra được chuẩn kết nối giữa trung tâm dữ liệu và các nhà cung cấp dịch vụ, đó là thành công khi tích hợp thông tin của 1.200 xe đã lắp TBGSHT từ 2 nhà cung cấp dịch vụ.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ralà muốn có được số liệu trên trung tâm tích hợp dữ liệu tin cậy thì thông tintừ các TBGSHT phải đúng. Vì vậy, Bộ GTVT đang tiếp tục thanh tra các nhà cung cấp TBGSHT.

Theo Giaothongvantai.vn

Thanh Thúy        

  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 62
  • Trong tuần: 3 056
  • Tất cả: 5 495 512