Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
46/2016/NĐ-CP 26/05/2016 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT
Lượt xem: 0
Tải về1
Lượt tải 3
10/2015/TT-BGTVT 15/04/2015 QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
Lượt xem: 0
Tải về1
Lượt tải 0
63/2014/TT-BGTVT 07/11/2014 QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
Lượt xem: 0
Tải về1
Lượt tải 1
86/2014/NĐ-CP 10/09/2014 VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
Lượt xem: 0
Tải về1
Lượt tải 0
107/2014/NĐ-CP 17/11/2014 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 171/2013/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT
Lượt xem: 0
Tải về1
Lượt tải 0
171/2013/NĐ-CP 13/11/2013 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT
Lượt xem: 0
Tải về1
Lượt tải 0
91/2015/TT-BGTVT 31/12/2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỐC ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN CỦA XE CƠ GIỚI, XE MÁY CHUYÊN DÙNG THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Lượt xem: 0
Tải về1
Lượt tải 2
09/2015/TT-BGTVT 15/04/2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU TỪ THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH CỦA XE Ô TÔ
Lượt xem: 0
Tải về1
Lượt tải 0
73/2014/TT-BGTVT 15/12/2014 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH CỦA XE Ô TÔ
Lượt xem: 0
Tải về1
Lượt tải 0
23/2013/TT-BGTVT 26/08/2013 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU TỪ THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH CỦA XE Ô TÔ
Lượt xem: 0
Tải về1
Lượt tải 1
12
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1